Model scrisoare de intenție pentru operatori economici